Irlandɩ Hayɩ Kiŋ

Irlandɩ nɛ hayʊ kiŋ ɛjaɖɛ kɛna Erɔpʊ ilemiye taa tɛtʊ ndʊ payaɣ-tʊ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ yɔ ka-taa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ. Ajɛya naayɛ nanza kpɛndɩna nɛ kaɖʊtɛtʊ ndʊ payaɣ-tʊ se Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ yɔ.

Irlandɩ
Map of Northern Ireland within the United Kingdom.svg
Irlandɩ tɛlɛŋa
Flag of Northern Ireland (1953–1972).svg
Irlandɩ Kɩɖaʋ kɩdɛɛka
Coat of Arms of Northern Ireland.svg
Irlandɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: .
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: Belfast
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Abiɖe Elizabeth II
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 14,130 km²
Samaɣ ñʋʋ: 1,876,695 (2017)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 133 km²
Internet nimaɣ: .

Pɩnaɣ 2011 taa pakalɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ pana ɛyaa ɛzɩ 1 810 863 yɔ. Pamaza Irlandɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ lɛ, panaa se ɖɩ-walanzɩ talɩ 14 139 km2.

Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ŋgʊ lɛ aŋgilisi ɛlɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-taa mba ñakɩ pana se pɛ-ɛjaɖɛ taa kʊnʊŋ ŋgʊ payaɣ-kʊ se irilandɛɛ yɔ, kɩɖɛɛ nɛ ɛsɩndaa.