Kimeɣa wiye kɛ kɩyakʋ kagbanzɩ ñɩŋa kpɩtaʋ taa. Kɩkɛ Sarakawaɣ wiye ɛsɩntaa nɛ Mazaɣ wiye wayɩ.

Word for Friday in European Languages