Paasɛɛ kɛ Togo ɛjaɖɛ taa tɛtʊ natʊyʊ nɛ tɩwɛ Kayaɣ egeetiye taa. Paasɛɛ kɛŋna Paasɛɛ eketiye taa tɛtɛtʊ sɔsɔtʊ ɖɔɖɔ. Wayɩ nɛ wayɩ kɩgalʊ ŋgʊ pakalaa pɩnaɣ 2006 yɔ ɛyaa mba panaa yɔ patala ɛzɩɩ ɛyaa yɔ 64 888 yɔ.

TG-Bassar
BassarRoyalPalace

Paasɛɛ tɛtʊ tɩ-taa efebiya wɛna pombo maɖaa sakɩyɛ nɛ mba payaɣ se Kpikintiwaa. Kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdʊ peeɖe yɔ, ŋgʊ lɛ paasɛɛ ɖɔɖɔ loŋnaa yɔɔdʊʊ loso

Bassar1

yɔ. Tɛtʊ tʊynɛ tɩ-walanzɩ taa makɩɣna ɛkɩtaarɩnaa ɛzɩ 8 300 yaa kilomɛtanaa 83 yɔ.