Piya wiye kɛ kɩyakʋ naalɛ ñɩŋgʋ kpɩtaʋ taa. Kɩkɛ Hodo wiye ɛsɩntaa nɛ Cɩla wiye wayɩ.

Word for Tuesday in European Languages