Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Added link
(Added category)
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de wikicode 2017
(Added link)
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de wikicode 2017
 
 
Ɛzɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ lɛɛtʋ ɖɔɖɔ yɔ, Praagɩ tɛtʊ nɛ ajɛya lɛɛna taa tɛtʋ ɖʋ taabalɩyɛ nɛ palakɩ tʋm kʋɖʋma se tɔsʋʋ nɛ ɛsɩnda wobu ɛɖɛɛna poliŋ. Tɛtʋ ndʋ tɩ-taa natʊyʊ kɔyɔ: Kasaablanka, Pɛɛrɩlɛɛ, Siikaagoo, Fransɩ, Frankɩ Fɔrtɩ, Hambuuri, kiyotoKiyoto, Mɔɔsɩkʊʊ, Norambɛrgɩ, [[Paarii]], Fonikisi, Tunisi, Niimi, Tiijɔni, Fiyɛɛnɩ, Hɛlɩsinkii, Pudaapɛstɩ, Yeruzalɛm, Riiga, Roterdam, Pratisilava, Lisboni, Pirmiŋgam.
 
[[Category:Tɛtʋ sɔsɔtʋ]]
131

modifications