Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Added official language
(error changed)
(Added official language)
(Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de source 2017)
| Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ = [[File:Coat of arms of Portugal (lesser).svg|75px]]<br>Pɔritigaalɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
| image_map = [[File:Locator map of Portugal.svg|190px]]<br>Pɔritigaalɩ tɛlɛŋa
| official_languages = .[[Pɔrɩtɩgɛɛ kʊnʊŋ|Pɔrɩtɩgɛɛ]]
| capital = .
| government = .
130

modifications