Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Netrɔɔ (Neutron) ñɩŋgʋ nɛ Netrɔɔ ñɩŋgʋ yɔɔ : Suppression traduction française
(liens, photos)
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de source 2017
ñc (Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Netrɔɔ (Neutron) ñɩŋgʋ nɛ Netrɔɔ ñɩŋgʋ yɔɔ : Suppression traduction française)
 
3 266

modifications