Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Mayaa (Maya) ñɩŋgʋ nɛ Maya ñɩŋgʋ yɔɔ : Orthographe; suppression traduction française
(category added)
ñc (Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Mayaa (Maya) ñɩŋgʋ nɛ Maya ñɩŋgʋ yɔɔ : Orthographe; suppression traduction française)
3 244

modifications