Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Category Added
(Liens)
Wondu yʋsʋʋ: Ñɔɔzɩtʋ kpaagbaa Kaŋgalafʋ taa ñɔɔzɩtʋ Pɔñɔɔzɩna wɛbɩ kiciɣduu cɔlɔ
(Category Added)
 
Fanatɩyɔm tatɩɩ ɖɔʊ teŋgʊ lɩm taa (kpaɣ kʊyʊm ŋtalɩ 3μg lita kʊyʊmʊʊ yɔɔ), ɛzɩ ɖɔɖɔ 1,22 μg lita kʊyʊmʊʊ yɔɔ kɛ Laurent Kiɖeɖeu lɩm ɛwadɩyɛ nzʊlɩmɩyɛ taa nɛ 1,19 μg lita kʊyʊmʊʊ yɔɔ Atlantiki Hayi yɔɔ kiŋ taa yaa 1,2 ŋtalɩ 1,8 μg lita kʊyʊmʊʊ kɛ Sargasse teŋgʊʊ taa, 1,53 ŋtalɩ 2,03 μg lita kʊyʊmʊʊ kɛ [[Pasifiki Lɩŋamʋʋ|Pasifiki lɩŋgamʊʊ]] taa.
 
[[Category:Siimi]]
[[Category:Siimi taŋgayɩ ñɩɩɩ waa]]
1 411

modifications