Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

fotos, liens,
(Wondu yʋsʋʋ: Kaŋgalafʋ taa ñɔɔzɩtʋ Pɔñɔɔzɩna wɛbɩ kiciɣduu cɔlɔ)
(fotos, liens,)
[[Fichier:Armata_z_bastionu_św._Rocha_(twierdza_Jasna_Góra).jpg|vignette|Armata z bastionu św. Rocha (twierdza Jasna Góra)]]
Hɔzʋʋ kɛŋgɛ yaa hɔzʋʋ lotu payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "Canon". Malɩfa yaa hɔzʋʋ kʋnɛ, kɩkɛna malɩfa yaa hɔzʋʋ miŋ n̄ɩŋgʋ yaa kɩkaɖɩnaʋ miŋ n̄ɩŋgʋ ŋgʋ kʋwɛ kɛŋgɛ tɩyɛ yɔ. Ŋna kʋ ɖʋ, ŋna size kɩpalɩ siŋŋ.
[[Fichier:Soldiers_firing_a_40mm_saluting_cannon.JPEG|vignette|Soldiers firing a 40mm saluting cannon]]
[[Fichier:Spanish-American_War_Cannon.jpg|vignette|Spanish-American War Cannon]]
Hɔzʋʋ kɛŋgɛ yaa hɔzʋʋ lotu payaɣna [[Fransɩɩ kʊnʊŋ|Fransɩ kʋnʋŋ]] taa size "Canon". Malɩfa yaa hɔzʋʋ kʋnɛ, kɩkɛna malɩfa yaa hɔzʋʋ miŋ n̄ɩŋgʋ yaa kɩkaɖɩnaʋ miŋ n̄ɩŋgʋ ŋgʋ kʋwɛ kɛŋgɛ tɩyɛ yɔ. Ŋna kʋ ɖʋ, ŋna size kɩpalɩ siŋŋ.
 
Malɩfa kʋnɛ, kʋ-tʋmɩyɛ yaa kɩwazaɣ siŋŋ yaa keekee kɛlɛ size, ɛzɩma ɛnʋʋ sɩzɩ pɔlɔʋ kʋ kʋlɔʋ yɔ yɔ lɛ, kɩtalɩ ɖoo poliŋ taa. Kɩ-taa paɖʋ malɩfa yaa hɔzʋʋ pɩyɛ yuŋ n̄ɩnɖɛ kɩdɔtɔyɛ. Pɔtɔ malɩfa yaa hɔzʋʋ lotu yaa kɛŋgɛ n̄ɩŋgʋ kʋnɛ kɩ-pɩyɛ kɔyɔ, ɖɩ-pɩyɛ talɩɣ ɖenɖe yɔ, ɛyʋ eetisuu.
3 253

modifications