Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(Added population figures and size)
ñc
{{Ɛjaɖɛ
| Hɩɖɛ = Cibuuti
| Hɩɖɛ2 = .Djibouti
| Kɩɖaʋ kɩdɛɛka = [[File:Flag of Djibouti (WFB 2004).gif|75px]]<br>Cibuuti Kɩɖaʋ kɩdɛɛka
| Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ = [[File:Coat of arms of Djibouti.svg|75px]]<br>Cibuuti Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
220

modifications