Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(liens)
Aucun résumé des modifications
[[File:WilhelmII.jpg|thumb|Empereur Guillaume 2 de l'Allemagne]]
Frédéric Guillaume Victor Albert Hohenzollern tʊ ([[Caama kʊnʊŋ]] taa lɛ, Friedrich Wilhelm Viktor Albrecht), palʊla-ɩ [[kɔlaɣ fenaɣ]] kɩyakʊ 27 pɩnaɣ 1859 [[Pɛrɩlɛɛ|Perɩlɛɛ]] tɛtʊ taa nɛ ɛsɩ [[Mɩsɩkʋm fenaɣ|mɩsɩkʊm fenaɣ]] kɩyakʊ 4 pɩnaɣ 1941 taa Doorn, [[Peyibaa]] ɛjaɖɛ taa ɛkɛ kpaɣ pɩnaɣ 1888 ŋtalɩ e-kewiyaɣ kizuu alɩwaatʊ pɩnaɣ 1918, natozo tʊ nɛ kpaagba awiyaa taa wiyaʊ sɔsɔ nɛ nakʊ nɛ kpaagba wiyaʊ Prusse ɛjaɖɛ taa.
 
1

modification