Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

category added
(liens)
(category added)
 
Ɖooo kiɖetɛɛ lɛ, [[Iranɩ|Pɛrsɩ]] tɛtʊ taa kɛ paalɛɣa kpema tɔɔʊ yaa hayʊʊ nɛ pɩnzɩ mɩnɩŋ XII taa kɛ a-tɔɔʊ nɛ a-haɖaʊ tala [[Fransɩɩ|Fransɩ]] ɛjaɖɛ taa pʊcɔ Catherine de Médicis yɛlɩna kpema tɔɔʊ nɛ a-haɖaʊ kɛ ajɛya kpeekpe taa. Papɩzɩɣ pahayɩ-ɛ pɩnaɣ taa paa fenaɣ ŋga ka-taa pɩlɩɩna tɛʊ cɔlɔ yaa nikaɣ cɔlɔ. Kpema naayɛ wɛ nɛ apɩzʊ atalɩ pɩnzɩ naalɛ nɛ lɛɛna lɛ, alakɩ camɩyɛ pɩnaɣ kʊɖʊmaɣ lɛ, a-ɖoŋ tɛma. Pacaɣ kpema kɩcaʊ pʊtɔbʊʊ se ahɔʊ nɛ a-hatʊ kpa camɩyɛ fɛlɛfɛlɛ lɛ pɛsɛtɩ-tʊ nɛ pʊcɔ aɖaanɩ hɔʊ.
 
[[Category:Ɖozi]]
[[Category:Tɔɔnasɩ]]
1 411

modifications