Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
Actualisation
(Category Added)
ñc (Actualisation)
[[Eerɔpʋ tɛtʋ tɔm|Eerɔpʋ]] kpeekpe taa lɛ, pɩnaɣ 2014 taa lɛ, Fransɩ kɛŋna ɛjaɖɛ naatozo ñɩnɖɛ tɔsʊʊ hʊʊ taa; [[Caama (Allemagne)|Caama]] nɛ [[Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ (Royaume-Uni)|Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ]] ajɛya ɖeke ɖɛna Fransɩɩ yɔɔ.
 
Fransɩ ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ yɔ Ɖajaa FrançoisEmmanuel HollandeMacron nɛ komina ñʊʊdʊ yɔ Ɖajaa ManuelÉdouard VallsPhilippe.
 
[[File:TGV train inside Gare Montparnasse DSC08895.jpg|thumb|TGV à Gare Montparnasse]]
26

modifications