Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(lien)
Aucun résumé des modifications
'''Tɔm hʊʊ kpaŋ''' kɛ lone ndɩ ɖɩ-taa pahʊʊ tɔm yɔ. Peeɖe ɛyaa mba pɛwɛna tɔm nɛ ɖama yɔ pahʊʊ nɛ pololi-wɛ. Peeɖe ɖɔɖɔ mba pañaŋ paɣtʊ yɔ pahʊʊna-wɛ. Pɩkɩlɩ lɛ, tɔm hʊʊ kpaŋ tɛkɛ koŋ kewiyaɣ tɛ tʊmɩyɛ. Pɩkɛ tɔm yasʊʊ tɛ kpaŋ tɔm.
 
Tɔm hʊʊ ɖɔŋ yaa waɖɛ kpaŋ taa lɩʊna ɖɔɖɔ ɛjaɖɛ walɩtʊ tɛ pɩzɩtʊ cɔlɔ. Pɩtɛ alɩwaatʊ taa, pɔyɔɔdʊʊ waɖɛ tɔm keeke. Québécois waɖɛ tɛ lɛ, pɔyɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ tɔm hʊʊ pɩzɩtʊʊ tɛ tɔm nɛ cɛlɩtʊ ɖoŋ tʊmɩyɛ ndɩ ɖɩlakɩ takayasɩ nzɩ kpaŋ sɩma yɔ.
24

modifications