Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
Formatting
(Catégorie)
ñc (Formatting)
'''Mɩsɩkʋm fenaɣ'''[[fenaɣ]] loɖo ñɩŋa pɩnaɣ taa. Kɩwɛ [[Agoza fenaɣ]] ɛsɩntaa nɛ [[Hasɩyaɖɛ fenaɣ]] wayɩ.
 
Ɛlɛ, paatasɩɣ mɩsɩ kʋm fenaɣ ŋga ka-taa, pokozuu kokozuu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛʋ ɛɛtasɩɣ nɩɣ [[Ɖomaɣ fenaɣ]] taa se poɖuu.
13

modifications