Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
Formatting
(Ajout catégorie et correction contenu)
ñc (Formatting)
 
'''Agoza fenaɣ'''[[fenaɣ]] kagbanzɩ ñɩŋa pɩnaɣ taa. Kɩwɛ [[Ɖomaɣ fenaɣ]] ɛsɩntaa nɛ [[Mɩsɩkʋm fenaɣ]] wayɩ.
 
Ɛlɛ, paatasɩɣ kozuu fenaɣ ŋga ka-taa, poɖuu koɖuu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛʋ ɛɛtasɩɣ nɩʋ [[Ɖomaɣ fenaɣ]] se poɖuu.
13

modifications