Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ajout infobox
ñc (added Category:Afrɩka‎ using HotCat)
(ajout infobox)
{{Ɛjaɖɛ
| Hɩɖɛ = .
| Hɩɖɛ2 = .
| Kɩɖaʋ kɩdɛɛka = .
| Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ = .
| image_map = .
| official_languages = .
| capital = .
| government = .
| president = .
| area_km2 = .
| population_estimate = .
| population_estimate_year = .
| population_density_km2 = .
| cctld = .
}}
Eriitree kɛna Afrika nɛ hayʊ kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩwɛ dɩ-tɩ yɔɔ nɛEtiyoopi. Ɖɩwɛ ɖi-tɩ yɔɔ wɛʊ kɛ pɩnaɣ 1993.
 
Eriitree ñaɣ pana nɛ kɩlɩɩ yomiye taa mbʊ pɔyɔɔ yɔ ɖooo pɩnaɣ 1869 kɛ Iitalii kaayaba Asaabɩ nɛ pɩcɔ kʊɖʊmaa mba powoli nɛ pacaɣ Maasawa kɛ pɩnaɣ 1890.
 
Keteŋa kpeekpe you laba nɛ Iitalii takpaɣ nabʊyʊ you taa lɛ, ONU tɛzɩ kpaɣʊ Eriitree nɛ kiyebina Etiyoopi kpaɣ pɩnaɣ 1952 ɛlɛ ɖooo pɩnaɣ 1962 kɛ Etiyoopi paɣzɩ kɩ-yɔɔ cɔnaʊ. Pɩñɩtʊ nɛ pɩkpɑɣ mbʊ yɔ, Eriitree wɛɛ kɩñɩnɩɣ kpem se kɩwɛɛ kɩ-tɩ yɔɔ. Pɩla mbʊ nɛ agoza fenaɣ 1991 lɛ, peeɖe hɔɔlʊ ŋgʊ kɩlʊkaɣ kpɛm mbʊ se pɛ-ɛjaɖɛ ɛwɛɛ kɩ-tɩ yɔɔ yɔ nɛ payaɣ-kʊ se FPLE yɔ, kɩwa nɛ kɩwɛɛ kɩ-tɩ yɔɔ. Ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖi-nɔɔ yɔɔ ɖɛyʊ payaɣ se Issayas Afewerki.
3 916

modifications