Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
'''Fenaɣ''' ([[Filefile:Moon decrescent symbol (fixed width).svg|16px|☾]]) ɖeke koŋ kɛŋna wombu pʋcɔ [[Tɛtʋ|tɛtʋ]] nɛ pɩta yɔ. Wondu sɔsɔtʋ ndʋ tɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, tɩ-taa lɛ, payaɣ Fenaɣ se, Tɛtʋ I. Ɛlɛ, paakpakɩɣ-kɛ se kɛkɛ [[Tɛtʋ|tɛtʋ]]. Ŋgaa lɛ wonuu kagbaanzɩ n̄ɩŋʋ ŋgʋ kɩkɩlɩ paɣlʋʋ mbʋ mbʋ pʋcɔ wɩsɩ nɛ pɩta yɔ. Ka-walanzɩ kɛ kilomɛtɛnaa 3.474. Fenaɣ posina [[Tɛtʋ|tɛtʋ]] ɛzɩ kilomɛtɛnaa 384.400 mbʋ yɔ.<ref>http://www.caabm.org/Documentation/Lune/Distance/</ref>
 
[[File:Lunar libration with phase2.gif|thumb|Lunar libration with phase2]|Fenaɣ]]
65

modifications