Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Genghis Khan. ñɩŋgʋ nɛ Genghis Khan ñɩŋgʋ yɔɔ : Deleted stop
(Added infobox, photos, categories)
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de wikicode 2017
ñc (Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Genghis Khan. ñɩŋgʋ nɛ Genghis Khan ñɩŋgʋ yɔɔ : Deleted stop)
(Aucune différence)
3 916

modifications