Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
ñc (Added map, flag and seal)
Aucun résumé des modifications
| Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ = [[File:Great Seal of the United States (reverse).svg|75px]]<br>Etaazuunii Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
| Ɛjaɖɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ efemiye = .
| image_map = [[File:US Locator Blank.svg|190px]]<br>Etaazuunii tɛlɛŋa
| Tʋmɩyɛ taa kʋnʋŋ = .
| Ɛjaɖɛ kʋnʋŋ = .
220

modifications