Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Kpɩtaʊ. ñɩŋgʋ nɛ Kpɩtaʊ ñɩŋgʋ yɔɔ : Deleted stop
(moved image)
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de wikicode 2017
ñc (Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Kpɩtaʊ. ñɩŋgʋ nɛ Kpɩtaʊ ñɩŋgʋ yɔɔ : Deleted stop)
 
3 916

modifications