Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Hɩlaɣ. ñɩŋgʋ nɛ Hɩlaɣ ñɩŋgʋ yɔɔ : Deleted stop
(Added photos/categories)
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de wikicode 2017
ñc (Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Hɩlaɣ. ñɩŋgʋ nɛ Hɩlaɣ ñɩŋgʋ yɔɔ : Deleted stop)
 
3 916

modifications