Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(Liens)
Wondu yʋsʋʋ: Ñɔɔzɩtʋ kpaagbaa Kaŋgalafʋ taa ñɔɔzɩtʋ Pɔñɔɔzɩna wɛbɩ kiciɣduu cɔlɔ
Aucun résumé des modifications
Wondu yʋsʋʋ: Kaŋgalafʋ taa ñɔɔzɩtʋ Pɔñɔɔzɩna wɛbɩ kiciɣduu cɔlɔ
 
| Hɩɖɛ = Jaapɔɔnɩ
| Hɩɖɛ2 = .
| Kɩɖaʋ kɩdɛɛka = [[File:Flag of Japan (WFB 2004).gifsvg|border|75px]]<br>Jaapɔɔnɩ Kɩɖaʋ kɩdɛɛka
| Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ = [[File:Imperial Seal of Japan.svg|75px]]<br>Jaapɔɔnɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
| image_map = [[File:Japan CIA map.png|190px]]<br>Jaapɔɔnɩ tɛlɛŋa
10

modifications