Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

added reference
(added reference)
(added reference)
[[File:Lunar libration with phase2.gif|thumb|Lunar libration with phase2]|Fenaɣ]]
 
Halɩ nɛ sɔnɔ mbʋ yɔ, Fenaɣ ɖeke koŋ kɛŋna wombu pɩfɛyɩ [[Tɛtʋ|tɛtʋ]] yɔɔ cɩna nɛ ɛyʋ pɩzɩ ɛfɛyɩ nɩŋgbaŋaɣ pɩ-taa yɔ. Weyi ɛcalɩ fɛyʋʋ naŋgbaŋaɣ fenaɣ taa yɔ, payaɣ-ɩ se [[Neil Armstrong|Neil Armstrong]]. Ɛkɛ mba pɛyɛlɩɣ ɛsɔmɩnʋʋ tɛɛ yɔ pa-taa lɛlʋ. Hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʋ 20 n̄ɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1969 n̄ɩŋa taa ɛfɛyɩ nɩŋgbaŋaɣ ka-taa.<coderef>http://www.lefigaro.fr/culture/2015/07/20/03004-20150720ARTFIG00164-le-20-juillet-1969-neil-armstrong-a-marche-sur-la-lune.php</coderef>. Ɛkɛ mba pɛyɛlɩɣ ɛsɔmɩnʋʋ tɛɛ yɔ pa-taa lɛlʋ. Hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʋ 20 n̄ɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1969 n̄ɩŋa taa ɛfɛyɩ nɩŋgbaŋaɣ ka-taa. Ɛ-wayɩ lɛ, ɛyaa hiu nɛ kʋɖʋm lɛlaa woba ɖɔɖɔ ka-taa. Patɩŋa pɛkɛ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se "Apollo" yɔ ɖɩ-taa n̄ɩma.
 
[[File:Moon over cumulus.jpg|thumb|Fenaɣ nɛ mɩndʋ]]
3 916

modifications