Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
ñc (Katxis moved page France to Fransɩɩ (France))
Aucun résumé des modifications
| cctld = .fr
}}
'''Fransɩ''' ɛjɛɖɛ kɛna ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ [[Eerɔpʋ tɛtʋ tɔm|Eerɔpʋ]] nɛ kɩ-wɩsɩ ɖʊyɛ taa kpem yɔ. Fransɩ tɛtʊ sɔsɔtʊ kɔyɔ Paarii nɛ kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdɩɣ yɔ lɛ [[Fransɩɩ kʊnʊŋ|Fransɩɩ]]. Liidiye ndɩ pɔtɔkɩ yɔ ndɩ lɛ Eeroo.
 
[[File:Eiffel trocadero i.jpg|thumb|Tour Eiffel vue du Trocadéro]]
 
[[File:TGV train inside Gare Montparnasse DSC08895.jpg|thumb|TGV à Gare Montparnasse]]
 
{{Eerɔpɩ}}
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications