Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Nouvel article intitulé Hɛbra kʊnʊŋ")
 
 
Mbʊlɛ, ɖɩkpa se Hɛbra kɩlaʊ sɩma tɔlɩm pazɩ mbʊ yɔ kʊhʊlʊmʊ nɛ kɩkpɛɛdʊ nɛ kɩsɛɛmʊ nɛ pɔlɔɔ. Tɔm tɔɔbʊʊ lɩzɩʊ wɛɛ ndɩ ndɩ.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications