Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

++
(Création dune page intitulée "Karl Marx")
 
(++)
==Karl Marx hɔʊ==
Pɩnaɣ 1843 kɛ Karl Marx kpaɣ ɛ-ɖaŋ Jenny von Westphalen kɛ Bad Kreuznach tɛtʊ taa. Ɛ-ɖaŋ ɛnʊ sukuli kɩtɛzʊ taa peeɖe ɛna-ɩ pana ɖama nɛ pɔsɔɔlɩ ɖama. Pɩnzɩ nzɩ sɩ-taa kɛ ɛ-ɖalʊ sɔsɔ ñapɩsa minisiɖi weyi ɛcɔŋna ɖiu ɖiu caaʊ yɔɔ yɔ kɛ Prusse tɛtʊ taa kpaɣ pɩnzɩ 1850 nɛ 1858 sɩ-taa. Pɛwɛna pɩya lʊbɛ ɛlɛ halɩ-piya naatozo ɖeɖe kaɣna wɛnaʊ nɛpe-weziu nɛ papɩɩ; mba lɛ: Jenny Caroline (1844-1883), Laura (1845-1911) nɛ Jenny Julia Eleanor (1855-1898). Laurat wala Paul Lafargue kɛ pɩnaɣ 1868; ɛ-walʊ ɛnʊ ɛkɛ Fransɩ tʊ nɛ ɛma Karl Marx yɔɔ tɔm kpem nɛ ɛkɛdɩ ɛzɩma Marx kɛ philosophe yɔ. Paul ɛnʊ ɛya ɛ-takayaɣ ŋga se Souvenirs personnels sur Karl Marx. Jenny Caroline yɔ, ɛwalɩ Parɩ tɛtʊ taa weyi pazyaɣ se Charles Longuet. Jenny Eleanor ɛlɛ yɔ, ɛwala Britannique tʊ nɔɔyʊ nɛ payaɣ-ɩ se Edward Aveling.
 
[[Category:!Main category]]
 
[[en:Karl Marx]]
10

modifications