Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page Intestin)
 
 
Lotu lakʊʊ tɔɔnasɩ naŋgʊʊ nɛ sɩ-taa anaɣam palʊʊ yɔ, pɩtɛkɛ paa ɛzɩmtaa. Pɩfɛyɩ ɖeu se ɛyʊ ɛwɛɛ tɔɔnasɩ tɔɔwʊ yɔɔ nɛ pɩɖɛɛ ɖoo taa ñɩɩtʊ 11 nɛ hɔɔlʊʊ yɔɔ, yaa ñɩɩtʊ 22 nɛ hɔɔlʊʊ yɔɔ. Mbʊ yekina nɛ pusuyu ɛyʊ. Ɛyʊ taa loyuu ɖɩm ɖɩm kʊnɛ kɩ-ɖaalakɩŋ wɛ ɛzɩ kpaɣ mɛtanaa naatozo nɛ looɖo yɔ, pɛ-hɛkʊ taa.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications