Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
ñcAucun résumé des modifications
{{Ɛjaɖɛ
| Hɩɖɛ = Mɛkisiikoo
| Hɩɖɛ2 = Mexico
| Kɩɖaʋ kɩdɛɛka = [[File:Flag of Mexico.svg|75px]]<br>Mɛkisiikoo kɩɖaʋ kɩdɛɛka
| Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ = [[File:Coat of arms of Mexico.svg|75px]]<br>Mɛkisiikoo Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
| image_map = [[File:Blank map of Mexico.svg|190px]]<br>Mɛkisiikoo tɛlɛŋa
| official_languages = .
| capital = .
| government = .
| president = Ɖajaa Enrique Peña Nieto
| area_km2 = 1,972,550
| population_estimate = 119,530,753
| population_estimate_year = 2015
| population_density_km2 = 142
| cctld = .
}}
Mɛkisiikoo kɛna Mɛkisiiki ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊzɔtʊ nɛ tɩwɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-hɛkʊ taa ɖeyi ɖeyi. Mɛkisiiki ɛjaɖɛ lɛ, ajɛya cikpena ɖɔɔ nɛ ana akpɛndɩna nɛ pɩla ɛjaɖɛ kʊɖʊmɖɩyɛ kpayɩ nɛ ajɛya ana a-taa kɔyɔ Mɛkisiko, ŋgʊ kɩkɛ ɛjaɖɛ 32 ñɩnɖɛ yɔ.
 
220

modifications