Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page intitulé "Netrɔɔ")
 
 
Mbʋ payaɣ se quark up nɛ quarks down yɔ, mba wɛna netrɔɔ waa taa. Quark up kʋɖʋm wɛna netrɔɔ taa nɛ piyele quarks down waa ñɛwɛ naalɛ.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications