Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page New York)
 
 
Ɛsɩyɛ ekpena tɔm taa lɛ, paa pɩnaɣ ŋga ɛyaa mba powoki Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʊ taa yɔ, pɛɖɛɣ ɛzɩ ɛyaa miliyɔpɔnaa nɩɩnɩwa yɔ (50 000 000). Payaɣ Niyuu Yɔrɩkɩ maalika yɔɔ cɔnayʊ kɩfalʊ se Bill de Blasio (D) (2014-2020).
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications