Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
Aucun résumé des modifications
[[File:Saudi mosque in Nouakchott.jpg|190px|right]]
Ɖooo lɛ Moritaanii ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊzɔtʊ kaakɛna tɛtʊ ndʊ paya;waɣ se Louis kiɖeɖeu yɔ. ƐLɛ pɩkpaɣna Pɩnaɣ 1957 yɔ, ɛjaɖɛ nɖɩ ɖi-tɛtʊ sʊzɔtʊ yɔ Nuwakicɔɔtɩ. Tɛtʊ tʊnɛ tɩwɛ atilantiiki lɩm fɛɛʊ cɔlɔ kpam. Tɛtʊ tʊnɛ, kpaŋkuɖumwaa lɩzɩ-tʊ, mbʊ pʊ-yɔɔ yɔ pacakaɣ peeɖe nɛ ɛzɩma pɔɖɔɔ yɔ lɛ, paa ɛzɩmtaa powoki n; epacakɩ lone nɖɩ ɖi-taa.
 
74

modifications