Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page intitulé "OPEP ŋgbɛyɛ")
 
 
Ɖooo ɛzɩ OPEP ŋgbɛyɛ ñɔʋ yɔ, ɖɩ-tʋma ñʋʋ wɛ Jenɛɛvʋ (Genève) ɛjaɖɛ taa Suwisi (Suisse) tɛtʋ taa. Ɛlɛ, pɛkɛzɩ ɖɩ-tʋma ñʋʋ salaŋ fenaɣ kajalaɣ kɩyakʋ ñɩŋʋ wiye nɛ pasɩɩ Otrisi (Autriche) ɛjaɖɛ taa Fiyɛɛnɩ (Vienne) tɛtʋ taa.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications