Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Added population figures and size
(Added map, flag and seal)
(Added population figures and size)
{{Ɛjaɖɛ
| Hɩɖɛ = Paŋgɩladɛɛsɩ
| Hɩɖɛ2 = .Bangladesh
| Kɩɖaʋ kɩdɛɛka = [[File:Flag of Bangladesh (WFB 2004).gif|75px]]<br>Paŋgɩladɛɛsɩ Kɩɖaʋ kɩdɛɛka
| Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ = [[File:COA of Bangladesh.svg|75px]]<br>Paŋgɩladɛɛsɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
| government = .
| president = .
| area_km2 = .147,570
| population_estimate = .171,700,000
| population_estimate_year = .2016
| population_density_km2 = .1,319
| cctld = .
}}
220

modifications