Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page intitulé "Protɔɔ")
 
Protɔɔ waa tɛkɛ wonuu yem ñɩŋʋ nakɩyʋ. Protɔɔ waa taa wɛ mbʋ payaɣ se quarks up nɛ quark down. Wondu tʋnɛ, tɩ-natʋlɛ tɩkpɛndɩna nɛ pɩkɛ mbʋ payaɣ se baryon yɔ.
Pamaɣ protɔɔ waa ñʋʋ kɛ atoom taa nɛ mayaɣ « z ».
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications