Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(Added population figures and size)
{{Ɛjaɖɛ
| Hɩɖɛ = Pɔritigaalɩ
| Hɩɖɛ2 = .Portugal
| Kɩɖaʋ kɩdɛɛka = [[File:Flag of Portugal (WFB 2004).gif|75px]]<br>Pɔritigaalɩ Kɩɖaʋ kɩdɛɛka
| Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ = [[File:Coat of arms of Portugal (lesser).svg|75px]]<br>Pɔritigaalɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
196

modifications