Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Creation d'une page sur Grec Moderne (langue))
 
Kpagba taa lɛ, ɖɩnaɣ Krɛkɩ ɛyaa kpaɖaŋ sakɩyɛ mɩza paale nɛ ɖɩkatʊwɛ Niyuu Yɔrɩkɩ nɛ Chicago nɛ San-Francisco nɛ Melbourne nɛ Fransɩɩ nɛ Cama nɛ kewiyaɣ ɛjaɖɛ kpam ajɛyɛ taa.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications