Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page sur Teŋgu Karayiibɩ (Mer caraibe))
 
 
Hadɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ nɛ wɩsɩ ɖʋɖɩyɛ hɔɔlʋʋ taa lɛ, punta Baja pɩkpaɣna pɩɖɛ pʋwolo, Venezuela pɩkɔ pɩtalɩ Ameriki hadɛ ŋgʋ kiŋ.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications