Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Creation d'une page sur le Tribunale)
 
 
Kɩwɛna ɖoŋ kpeekpe mbʊ kɩmaɣzʊʊ yɔ pɩ-taa pɩlɩnɛ paɣtʊ cɔlɔ. Ɛsɔ sɛtʊ aŋgbaa kʊtʊʊza wɛna a-maɣmaɣ a-tɛ tɔm hʊʊ kpamɩŋ. Kpamɩŋ ɛ-nʊyɔɔ rabbiniki kpaŋ nɛ charia kpaŋ nɛ kɩɖɩzɩtʊ ŋgbɛɛ samaɣ kpaŋ.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications