Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page Alexendrie)
 
 
Sɔnɔ taa mbʊ yɔ tɛtʊ ndʊ payaɣ-tʊ se Kɛɛrɩ yɔ ndʊ kacalaɣ ñɩndʊ ɛyaa ɖɔʊ taa nɛ Alɛkɩsandrii tɛtʊ natʊlɛ ndʊ. Alɛkɩsandrii tɛtʊ wɛ lɩm pɔɔ ŋga payaɣ se Niili yɔ ka-ɖɩyasɩyɛ cɔlɔ, lɩŋgamʊʊ ŋgʊ payaɣ-kʊ se Mareyotisi yɔ nɛ tɛtʊ ndʊ lɩm cɔ-tʊ nɛ pɩta nɛ payaɣ-tʊ Farɔsɩ yɔ tɩ-hɛkʊbtaa. Alɛkɩsandrii maalika ñʊʊtʊ payaɣ se Abdel Fattah Saïd Hussein Khalil al-Sissi.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications