Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Creation d'une page sur Age du fer)
 
Thomsen maɣzɩ tɩ-yɔɔ pɩnaɣ 1816 taa se ɛyaa sakɩyɛ lakɩ tʊmɩyɛ nɛ pɛɛ nɛ pʊrɔnzɩ nɛ ñɩɣyʊʊ ŋgʊ pɩɩwɛ se paɖʊ tanʊwa ɛjaɖɛ kɩbɩnjaazɩ wondu kɛ pɩ-taa. Peeɖe esusuu ɛtʊmɩyɛ tɔm pɩlɩna kɩbɩnjaazɩ wɛɛ ana a-natozo a-yɔɔ. Pɩyɛ wɛɛ nɛ pʊrɔnzɩ wɛɛ nɛ ñɩɣtʊ wɛɛ pɩnaɣ 1836 alɩwaatʊ taa kɛ Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed taa (pʊtɔbʊʊ takayaɣ ŋga kawɩlɩɣ hayi yɔɔ ajɛyɛ tɔm kɩbɩndʊ yɔ).
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications