Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Creation d'une page sur la Constitution)
 
Tɔmpiye paɣtʊ takayaɣ, palakɩ-ɖɩ nɛ tʊmɩyɛ ñamtʊ nɔmɔʊ taa kɛ kewiyaɣ ajaɛyaa sɔsɔnaa aŋgbaa ndɩ ndɩ taa. Mbʊ lɛ, pɔyɔɔdʊʊ OIT paɣtʊ takayaɣ tɔm, Erɔpʊ tambɔɔ paɣtʊ takayaɣ yaa ɛyaa sɔsaa paɣtʊ takayaɣ. Paa ɛzɩmta lɛ, kɛwɛ camɩyɛ cɩɖɩ cɩɖɩ yaa kpayɩ kpayɩ aŋgbaa a-naa a-taa se pɔyɔɔdɩ nɩnaʊ tɔm yaa kiɖe tɛ tɔm kɩlabɩtʊ.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications