Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page Œil)
 
 
Tɛtɛtɛ kpɩna naayɩ tɛ lɛ, ɛzɩ pɩyaʊ kɛ mbʊ yɔ, aŋwanaa mba pɩnaɣ-wɛ camɩyɩ. Wɩsɩ taa lɛ, aŋwanaa mba pakpɩɩsɩɣ nɛ pɩkazɩ ɛsɩyɛ piye ñɩɩɩ nɛ ɖoo taa lɛ, huyiŋ ɩnʊ ekpiyu nɛ pɩkazɩ ɛsɩyɛ piye kikpɛdɩyɛ camɩyɛ nɛ pɩsɩna nɛ pɩna poliŋ yaa cɩkpɛndɩɣ taa.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications