Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Ajout complément d'information
(Traduction finalisée)
(Ajout complément d'information)
Mɩsɩkʋm fenaɣ kɛ fenaɣ loɖo ñɩŋa pɩnaɣ taa. Kɩwɛ [[Agoza fenaɣ]] ɛsɩntaa nɛ [[Hasɩyaɖɛ fenaɣ]] wayɩ.
 
Ɛlɛ, paatasɩɣ mɩsɩ kʋm fenaɣ ŋga ka-taa, pokozuu kokozuu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛʋ ɛɛtasɩɣ nɩɣ [[Ɖomaɣ fenaɣ]] taa se poɖuu.
3 868

modifications