Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Catégorie
(Ajout complément d'information)
(Catégorie)
 
Ɛlɛ, paatasɩɣ mɩsɩ kʋm fenaɣ ŋga ka-taa, pokozuu kokozuu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛʋ ɛɛtasɩɣ nɩɣ [[Ɖomaɣ fenaɣ]] taa se poɖuu.
 
[[Category:Fenasɩ]]
3 868

modifications