Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Cibuuti (Djibouti) ñɩŋgʋ nɛ Cibuuti ñɩŋgʋ yɔɔ : Suppression traduction française
ñc (17 révisions importées : Importing from Incubator)
ñc (Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Cibuuti (Djibouti) ñɩŋgʋ nɛ Cibuuti ñɩŋgʋ yɔɔ : Suppression traduction française)
3 253

modifications