Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Irɩlandɩ (Irlande) ñɩŋgʋ nɛ Irɩlandɩ ñɩŋgʋ yɔɔ : Suppression traduction française
(Update information from Wiki (en))
ñc (Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Irɩlandɩ (Irlande) ñɩŋgʋ nɛ Irɩlandɩ ñɩŋgʋ yɔɔ : Suppression traduction française)
3 916

modifications