Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Pakidaadɩ (Bagdad) ñɩŋgʋ nɛ Pagidaadɩ ñɩŋgʋ yɔɔ : Suppression traduction française
ñc (4 révisions importées : Importing from Incubator)
ñc (Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Pakidaadɩ (Bagdad) ñɩŋgʋ nɛ Pagidaadɩ ñɩŋgʋ yɔɔ : Suppression traduction française)
3 244

modifications