Tɩ-yɔɔ tɔm matʊ - Autres langues

Tɩ-yɔɔ tɔm matʊ est disponible dans 117 autres langues.

Pɩsɩ takayɩhayʋʋ Tɩ-yɔɔ tɔm matʊ ñɩŋgʋ yɔɔ.

Langues